Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước 3 năm 2018 - 2020

Đánh giá:
Giá bìa: 350,000đGiảm giá: -20%
Giá bán: 280,000đ

Mã sách: #926

Tác giả: Tường Vi

Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Kinh tế TP. HCM

Trạng thái: Còn hàng

Đặt mua hàng:

Số lượng:

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 03 NĂM 2018-2020.

       

                

Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau:

Phần thứ nhất. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018-2020

Phần thứ hai. Quy trình kiểm toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương

Phần thứ ba. Quy định mới về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước

Phần thứ tư. Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

Phần thứ năm. Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán

Sách có độ dày 400 trang,giá phát hành 350,000đ/ 1 cuốn 
 
Trung Tâm Sách Luật việt
                            ĐT:0982.375.912
            Địa chỉ: 5/13 Hồ Văn Long.Phường Bình Hưng Hòa B.Quận Bình Tân,Thành Phố Hồ Chí Minh
 
    Website:http://sachluat.net  - Email: vanphongsachphapluat@gmail.com

SÁCH CÙNG THỂ LOẠI : (8 kết quả)

  • grid
  • list
TOP